Nyhedsbrev 1 2023

Nyhedsbrev 1 2023

Godt nytår, nu skriver vi 2023, et år vi kan se frem til, med masse af gode fodboldkampe, på alle niveauer og en øget aktivitet, i dommerklubben.

Det var med stor sorg at vi den 6.januar, fik meddelelse om at Jacob Bendtsen var sovet ind, efter længer tids sygdom, ved tabet af Jacob miste dommerklubben et stort aktivt medlem.

Jakob startede sin dommer gerning i 2014, og kom hurtigt op gennem rækkerne og var i 2023 indplaceret i serie 2, var uddannet vejleder og udvikler, sad i bestyrelsen fra 2016 til 2021, Jacob har gennem alle årene været et stort aktiv for dommerklubben, som vi kommer til at savne. Æret været hans minde.

Året første samling var dommerdag og generalforsamling.

Inden generalforsamlingen, blev der afholdt dommerdag, hvor 43 dommer deltog, bestyrelsen havde sammensat et godt program, hvor der var lagt vægt på teori med lidt praktisk dommergerning, ved Finn Lovring Randers FDK og socialt samvær, på tværs af dommeren indrangering, samt at alle nye dommer fik et godt indblik i den gamle garde.

På generalforsamlingen blev følgende hædret. 

Æresmedlemmernes pokal ”Året medlem” 2022, Carsten Gammelvind.

Midtjyllands Avis pokal, ”Året pift” 2022, Caroline Hedegaard.

Der var også 4 dommerjubilæer: Bent Knudsen, Jan Sørensen og Flemming Lajer kunne fejre 40 år som fodbolddommer og Kurt Kaagaard kunne fejre 50 år som fodbolddommer.

Kurt Kaagaard startet sin dommergerning tilbage i 1972 og har været aktiv dommer i alle årene. Han er den dommer der har dømt fleste kampe for Silkeborg fodbolddommer. Langt over 3000 kampe er det blevet til og han dømmer stadig flere kampe om ugen.

Generalforsamling er nu overstået, hvor der var formandsskifte, da formanden Dan Schlajkjer ikke ønskede at genvalg efter 2 år på posten.

En gammel kending vender tilbage, Mogens Jakobsen, blev valgt til ny formand. Ud trådte Mathias Ingvard og Claus Toustrup, som blev erstattet af Ismail Kalayci og Thomas Ljungberg Kristensen og som suppleanter blev 1. Danut Stoleriu og 2. Ionut Harton valgt.

Velkommende til de nye medlemmer og en stor tak til de afgået medlemmer, for deres indsat for dommerklubben og i bestyrelsen.

Bestyrelsen har holdt møde og fordelt posterne i bestyrelsen.

Formand.                                                Mogens Jakobsen

Næstformand                                         Flemming Lajer

Kasser                                                     Morten Vestergaard

Sekretær                                                 Thomas Ljungberg Kristensen

Bestyrelsesmedlem                              Karsten Meldgaard

Bestyrelsesmedlem                              Caroline Hedegaard

Bestyrelsesmedlem                              Ismail Kalayci

Kamppåsætter                                       Jan Sørensen

Face Book Administratorer                  Mathias Ingvard

Materielmester                                       Flemming Lajer

Dan Schlajkjer fremhævede i sin beretning, at der er kommet 7 nye dommere til dommerklubben i 2022 med pænt spind i aldersfordeling. De fleste er kommet fint i gang og dømmer mange kampe til stor glæde for DBU Jylland. I 2022 har medlemmerne dømt ca. 3900 kampe.

Dommerklubben er repræsenteret med dommere i alle DBU Jyllands rækker. Flere af dommere er i 2022 endda rykket en række op. Højest placeret er Mikkel Dalgaard, Danmarksserien, samt Morten Krogh, Superliga og FIFA.

Bestyrelsen ser frem til lyser tider for dommerklubben, hvor medlemstallet er stigende, men der mangler til gang af kvindelige dommere. Måske kan det netop overståede Verdensmesterskabet, hvor der var fokus på kvindelige dommere friste flere kvinder til at blive fodbolddommer

Det betyder også, at vi stilles over for store krav, når der kommer så mange nye dommer i vores lille dommerklub, men følgende udvalg er nedsat for at tage hånd om det.

Dommerudvalg (Udviklerudvalg).

Formand      Ejner Rasmussen

Medlem        Hans Gammelgaard Rasmussen      

Medlem        Brain Johnsen

Medlem        Flemming Lajer. (fra bestyrelsen).

Medlem        Jan Sørensen Kamppåsætter.

Rekruttering- og fastholdelsesudvalg.

Formand for udvalget     Flemming Lajer

Medlem                             Thomas Ljungberg Kristensen

Medlem                             Caroline Hedegaard

Medlem                             Mogens Jakobsen                               

Medlem                             Jan Sørensen Kamppåsætter.

Det er de 2 vigtigste udvalg, for at holde sammen på dommerklubben og sikre den daglige drift, men som i nok kan se, driver vi lidt rovdrift på Jan Sørensen, i hans egenskab af kamppåsætter, men har er vigtigt for begge udvalg, da det oftest er ham, der er i daglig kontakt med dommeren.

Andre udvalg blive oprettet, når vi kommer mere ind i arbejdet i den nye bestyrelse og ser hvilke tiltag der skal sættes i gang.

Nu er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet for at finde tiltage, til gavn jer dommer, og vi vil have fokus på faglige tiltag for dommeren, omkring teori og fysiske test, ikke mindste dommer i serie 5 og 4, da der er største udfordringer med rekruttering til linjedommere og oprykker til serie 3, samt sikre at alle nye dommer kommer på efteruddannelse, som ligger i den struktureret dommeruddannelse under DBU, samt vil vi se på tema kurser for de etableret dommere, som har gennemgået den struktureret dommeruddannelse. 

Flemming Lajer arbejder med en onkel ordning for indslusning af nye dommer. Så der er nogen der vil hjælpe på den front, kontakt Flemming, et spændende tiltage som bestyrelsen ser frem til og håber på jeres opbakning til.

Der vil også blive arbejdet på sociale tiltag, så som bowlingaften, evt. grill dag/aften efter forårssæsonen, fælles løbetræning hen over vinteren, således at alle står bedre fysisk når næste års forårssæson skal i gang. 

Dommerklubben har oprette en ny face book gruppe ”Kampbytte Dommer, Silkeborg”, hvor i kan lægge kamp op, som i gerne vil af med, samt gå ind og finde evt. kamp i kan afvikle for kollega, husk dog at kampbyttet skal godkendes af kamppåsætter, før det er gældende, derud over har vi den åbne Facebook ”Silkeborg Fodbolddommerklub”.

Er du ikke medlem af grupperne eller ikke kan komme på så kontakt Mathias Ingvard, der er administrator på begge grupper.

Huske tilmelding til aktiviteten ”Superligakampe SIF – Nordsjælland”, søndag den 5 marts 2023 kl. 11.30, på Jyske Park. Tilmelding til Dan Schlajkjer seneste den 20.02.2023.

Det blev så midt første nyhedsbrev, efter igen har overtaget af formandsposten for dommerklubben.

NB. Er du ikke medlem af vores Facebook ”Silkeborg Fodbolddommerklub”, så kontakt Mathias Ingvard. 

God sæson 2023.

Mogens Jakobsen.