Om SFK

Velkommen til Silkeborg Fodbolddommerklub

Først vil vi byde dig velkommen som nyt medlem i Silkeborg Fodbolddommerklub, Silkeborg Fodbolddommerklub dækker ca. 42 fodboldklubber i et område fra Gludsted i vest til Fårvang i øst og fra Ry i syd til Kjellerup i nord.

 

Klubben har til formål at medvirke for uddannelse af fodbolddommere, samt at være disse til moralsk støtte og faglig bistand, samt servicerer fodboldklubberne med dommer og dommerfagligt virke. Den blev stiftet den 24. august 1940.

 

Til at fordele fodboldkampene til dommerklubbens medlemmer har dommerklubben sammen med JBU ansat en kamppåsætter, der ugentligt/hver 14 dag sender Mail/brev ud med kampe til den enkle dommer. For at lette hans arbejde er det vigtigt, at du melder afbud i god tid, minimum 10 dage før, du ikke kan dømme.

 

Som medlem af dommerklubben har du en række forpligtigelser. I de kampe du er påsat af vores kamppåsætter og dømmer opkrævers der kampafgift, der senere skal indbetales til dommerklubben, som er fastlagt på den årlige generalforsamling. Denne af afgift opkræves 2. gange årligt, derudover opkrævet 1 gang årligt kontingent som d.d. udgør, for aktive kr. 500.00 og passive kr. 200.00, dog er første års medlemskab kontingentfri.

 

Kampafgiften bliver bl.a. brugt på aflønning af kamppåsætter, kurser og videreuddannelse af jer dommere, samt sociale arrangementer.

 

Som fodbolddommer vil du i mange sammenhænge blive en kendt person, der ofte vil blive spurgt til råds om kendelser i fodboldkampe, du ser. Der bør du være en loyal kollega, der vurderer kendelserne objektivt. Efter kampen er du som hovedregel velkommen til at give kampens dommer en konstruktiv kritik, men respekter den lukkede dør og eventuelle bedømmere.

 

Som ny dommer vil du i starten blive vejledt af erfarne dommer som er uddannet vejleder eller udvikler, der vil komme med gode råd til, hvordan du får kampene afviklet bedste muligt. Senere vil du blive udviklet i nogle af dine kampe, og disse udviklinger vil være afgørende for, hvilken række du må dømme i fremover.

 

Som medlem af Silkeborg Fodbolddommerklub vil du få tilbud om dommerfaglige tiltag fra DBU, DFU, samt de lokale dommerklubber. Udover dette, arrangerer dommerklubben forskellige arrangementer som medlemsmøder (4-6 gange årligt), bowling, sociale sammenkomster (afslutningsfest), lokale kurser og vintertræning.

 

Du er altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen hvis der er noget du er i tvivl om. Desuden kan du kontakte klubbens kamppåsætter på tlf. 40 13 41 83 / mail

silkeborgdommer@dbujylland.dk

 

Med venlig hilsen

 

Mogens Jakobsen

Formand, Silkeborg Fodbolddommerklub