Kontingenter og afgifter

Kontingenter og afgifter fastlægges på den årlige generalforsamling.
Kontingent opkræves af kasseren i februar måned.
Kampafgifter opkræves af kamppåsætter for hvert halvår.

 

Efter forårets sæson, juni måned.
Efter efterårets sæson, november måned.

 

Kontingent 2023: kr. 500.00
Kampafgifter 2023: kr. 12.00

 

Dommeren opkræver for dommerklubben kampafgift og gebyr hos klubberne, i kampe uden central dommerafregning, og dommeren betaler en kampafgift for kamp tildeling.

 

Senior.
Kampafgift kr. 38,00
Egen kampafgift kr. 12,00
(Dommerklubbens, vedtaget på generalforsamlingen)
I Alt kr. 50,00

 

Junior.
Kampafgift kr. 26,00
Egen kampafgift kr. 12,00
(Dommerklubbens, vedtaget på generalforsamlingen)
I Alt kr. 38,00

 

Øvrige.
Kampafgift kr. 22,00
Egen kampafgift kr. 12,00
(Dommerklubbens, vedtaget på generalforsamlingen)
I Alt kr. 34,00

 

Der opkræves egen kampafgift (Dommerklubbens, vedtaget på generalforsamlingen) kr. 12,00, af alle central afregnet kampe, tildelt af DBU J kamppåsætter.

 

Der kan være andre beløb ved lokale stævnekampe, disse vil blive opkrævet direkte af dommerklubben ellers af den enkle dommer, der vil få beløbet sammen med tildeling af kampe.

 

Det er vigtigt at betale, disse afgifter til tiden, rykker for ikke betalt, vil blive pålagt en afgift på kr. 60,00 pr. rykker, efter 2 rykker vil man ikke få tildelt kampe igen, før der er betalt.