Nyhedsbrev 3 2023

Nyhedsbrev 3 2023

Silkeborg Fodbolddommerklub:

Nyhedsbrev 3 2023.

Efterårssæsonen er nu over og der har været masser af kampe og der er afholdt 20 – 22 udviklinger, og 6 vejledninger.

Anden halvår af 2023!

Alle aktive dommere har d.d. gennemført og bestået test 2023 og de fleste klarede det uden problemer.

Den 13. august havde dommerklubben samlet 40 personer, til en hyggelig dommerdag, hvor vi startede med at spille minigolf hos Tollundgård Minigolf og efter et par timers spil og hygge, fortsatte vi til Grill-hygge hos fodbolddommer Kjeld Lund i Them.

Minigolfen havde samlet 32 personer, som havde en god dyst, på den 18-huller lange bane. Der blev hygget og snakket, om dommergerning og verdenssituationen, og ikke mindst delt dommeranekdoter, til stor morskab for familie og venner, der ikke selv forstår vores verden!

Efter minigolf, samles vi til grill-hygge og andre dommere tilsluttede sig. Her fortsatte den gode snak og stemning! Grillen var klar og der blev serveret verdens bedste steaks med godt hjemmelavet kartoffelsalat, salat, flutes, vin, øl og vand, og dagen blev afsluttet med et dejligt kaffebord.

Et godt arrangement. Vi fik skabt et godt kammeratskab mellem de fremmødte dommere, og deres familie fik en oplevelse og et indblik i det at være fodbolddommer. Der handler, ikke blot om at dømme fodboldkampen, men endnu vigtigere, så er der et social islæt, hvor kammeratskab og kollegialt samvær er vigtigt. Det er det vi, som dommerklub, hele tiden skal fremme. Specielt for de nye dommere.

Arrangementet, vil helt sikkert være med til at fastholde dommeren i dommergerningen og være med til, at andre får lyst til at være fodbolddommer. Men vi fortsætter dog vores tiltag på at få. Specielt, de nyere dommere med til disse arrangementer, da vores erfaring viser, at nye tiltag lige skal løbes i gang!

Kæmpe stor tak, til alle som hjalp med at få dette arrangement til at ske.

Dommerdagen blev en absolut succes, som vi gerne vil afholde igen til næste år.

Vi havde inviteret 15 dommer af årgang 2019 – 2023 til møde i Kjellerup, derudover mødt der 2 nye aspiranter op og deltog i mødet.

Aftenens emne var praktisk dommergerning, hvor vi overværede en serie 4 kamp mellem Kjellerup og Sdr. Ring/Vinkel, med fokus på dommerens arbejde og håndtering af de episoder, der opstår i kampen forløb.

Det var en lærerig kamp hvor dommeren fik vist, hvorledes man håndterer de forskellige situationer i kampen, brug af markeringer, påtale, og ikke mindste brug af fløjten.

Det gav stor debat omkring banen og i den efterfølgende kampevaluering. En kamp hvor deltagerne fik meget med, som de kan bruge i egne kampe fremover.

Herudover snakkede vi, omkring relationerne til dommerklub og kollegaer, samt netværk og hvad det kan betyde for ens dommergerning.

Der var inviteret flere erfarende dommere med, som kunne fortælle om deres oplevelse og anvendelse af dommerklubben og de netværk, som de gennem deres dommer gerning havde brugt og stadig benytter sig af. Hvilket alle blev opfordret til at benytte og til at benytte klubbens tiltag! De skal dog huske at have styr på afbud.

Alle skal dog huske, at de kan kontakte dommerklubben, hvis der er problemer, god og dårlige oplevelser, m.v., samt bruge de gode kræfter der er i klubben: bestyrelse, kollegaer, DFU, DBU, m.m.

Teorimesterskabet blev droppet i 2023, men der arbejdes på at genoptage mesterskabet i forbindelse med et medlemsmøde i efteråret 2024. Flere gode forslag er kommet på bordet og bestyrelsen arbejder videre på det.

Fredag den 3. november blev årets bowlingaften gennemført med 36 dommere. En aften som styrker sammenholdet i klubben, og der blev kæmpet på alle banen, for at få højeste score. Årets mester blev Jørgen Glargaard. Stor tillykke.

BU Jylland har sammenlagt dommerområderne, region 3 A og B, til en samlet dommerregion 3.

Indplacering 2024, er på vej.

Lige en opdatering på kommende aktiviteter.

  • Mandag den. 15. januar 2024, samling for dommere fra 2019 – 2023. (Indkaldelse af berørte dommer på vej).
  • Mandag den 22. januar 2024, samling af elite-, talentdommere til teoriaften, ved Stig Hansen. (Invitation er udsendt).
  • Lørdag den 27. januar 2024, dommerdag og generalforsamling. (Invitation er udsendt).
  • Mandag den 25. marts 2024, medlemsmøde, hvor vi får besøg fra Jakob Bille og Line-Maria Rasmussen fra DBU Jylland.
  • Diverse test 2024, afventer her udspil fra DBU Jyllands dommerudvalg.

                                                                                                           

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Tak for indsatsen i 2023 og på gensyn i 2024.

                                                                                                                                           

 Med venlig hilsen

Mogens Jakobsen

Formand Silkeborg Fodbolddommerkub