Tøjaftale – Diadora/Hummel

Tøjaftale – Diadora/Hummel

Som ansvarlig for tøjaftalen DFU og øvrigt dommer-materiale kan jeg svare dig på din forespørgsel – og i øvrigt gentage hvad vi har informeret om, på de samme forespørgsler rettet til os i Bestyrelsen på div. dommermøder etc., hvor du for øvrigt også har deltaget!!

Oprindeligt var hensigten, at DFU skulle lukkes en generel dommertøjsaftale med e e n leverandør, som skulle omfatte både bredden og eliten i Danmark, gældende til 30. juni 2027.

Af uforklarlige årsager – som ikke vedkommer DFU – sprang DBU fra hensigten (aftalen) og lukkede sin egen aftale med Hummel, baseret primært på eliten.

Således accepterede Diadora/Unisport, at det ikke var muligt at lukke en generel eksklusivaftale for alle danske dommere – og forhandlede derefter blot færdig med DFU.

DFU indgik derefter en tøjaftale med Diadora, repræsenteret ved Unisport, om dommertøj. DFU turde ikke alene at være bundet til 2027, idet vi manglede DBUs opbakning.

Således udløber aftalen i 2025 (Jeg har ikke lige den eksakte dato her) – og kan så genforhandles.

DFU har aftalt nogle favorable priser på dette dommertøj og Unisport har yderligere lavet flere tilbud på dommertøjspakker.

Det er vores opfattelse, at vores medlemmer har været meget tilfredse med såvel pris som kvalitet.

Vi har så desværre oplevet, at Diadora ikke har kunnet overholde de aftalte betingelser m.h.t. leveringssikkerhed, farvevalg etc. etc.

En så gennemgribende misligholdelse, at vi kunne have været i vores gode ret til at opsige aftalen før udløb.

Dette har vi dog ikke gjort, idet det ikke ville give os nogen positiv effekt.

Det skal understreges at vi i DFU ikke har indgået aftalen med nogle former for eksklusivitet og/eller tvungent brug af Diadora.

Det er vores officielle holdning at, når vi har indgået en aftale med en leverandør, henstiller vi også til vores medlemmer at benytte sig af aftalen.

Dog ……………………… er det en helt klar aftale, at der for breddedommere i Danmark IKKE eksisterer et krav om, at vi skal bruge hverken Diadora, Hummel eller andre leverandører.

Det er fuldstændigt op til den enkelte dommer at vælge beklædningsleverandør.

End ikke i triokampe er der krav om samme leverandør – grundfarven på dragten skal dog være ens for alle 3 dommere.

Uagtet vores officielle holdning, er vi i Bestyrelsen af den opfattelse, at aftalen med Diadora/Unisport ikke bliver genforhandlet eller forlænget ved udløb i 2025 – og at der med Hummel bliver indgået en aftale om, at de bliver eneste officielle beklædningsleverandør til såvel breddedommere som elitedommere, med krav om div. sponsorater, rabatordninger for øvrige sportsartikler og accessories. Vi har også i DFU den holdning og vil stille krav om, at en ny aftale med Hummel IKKE på nogen måde vil forbyde vores breddedommere at dømme i de forskellige leverandørers dommerdragter og forskellige farver. Dog med undtagelse af specielle triokampe, hvor Hummel gratis leverer hele dommersættet til disse kampe, og hvor dette forbliver den enkelte dommers ejendom.

Så …………. Summa summarum …………… Svaret til spørgsmålet om hvor Du og andre af vores medlemmer skal købe nyt dommertøj i år: Det er fuldstændig op til den enkelte dommer – men vores officielle svar vil af loyalitets- og aftalemæssige hensyn være: Diadora.

Vi vil følge denne sag – og informere vores dommere, såsnart der er noget nyt.

Jeg håber dette lange skriv – en gang for alle – har givet dig et indblik i problematikken og i vores såvel officielle holdning som vores opfattelse af fremtiden.

Vi lægger ovennævnte svar på vores nyoprettede hjemmeside – og måske også på vores Facebookside, så alle vores medlemmer er informeret om den aktuelle status.

God sæson – uanset hvilken dommerdragt du bærer 

Mvh

Silkeborg Fodbolddommer Klub

Flemming Lajer